Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Za każdym razem muszę szukać rozwiązania choć to zaledwie kilka linijek. Zaczynamy od utworzenia pliku z danymi autoryzacyjnymi. Aby dodać do pliku autoryzacyjnego kolejnego użytkownika wystarczy pominąć opcję "-c" w ww.