Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Noong mga 1390, dumating naman si Rajah Baguinda sa Sulu mula Sumatra o Borneo.